Az istenségek mindig kínálnak kiutat az embereknek

(Minghui.org) A COVID-19 járvány 2,5 millió feletti halálesetet okozott a világon (Kína kivételével, ahol a tényleges szám nem ismert). Sokan azt remélik, hogy az oltások megmentik őket, de évekbe telik, mire a világon mindenki beoltatja magát, és a vírus folyamatosan mutálódik. Van-e az emberiség számára biztonságos kiút az oltásokon kívül is?


Sok vallás úgy véli, hogy a Teremtő gondoskodni fog az emberről. Emberként semmilyen körülmények között sem szabad feladnunk a reményt.


Egy kínai kifejezés azt mondja: „A mennyország soha nem akadályozza az ember útját.” Sokan úgy vélik, hogy amíg nekünk, az embereknek van szándékunk és elszántságunk, a végén sikerrel járunk.


Ez a szemlélet azonban szem elől téveszt egy kritikus pontot: Nekünk, emberi lényeknek, ahhoz hogy üdvözülhessünk, először össze kell hangolnunk akaratunkat az isteni akarattal. Ellenkező esetben, az Ég megáld majd minket, ha ellene megyünk?


Van néhány kínai nyelvű történet arról, hogyan kezelik az istenségek az emberi katasztrófákat.


Egy szerzetes őszinte imája megmentette a családját

Egy ősi kínai könyvben található egy feljegyzés 1196-ból, a Song-dinasztia idejéből: Egy gazdag család élt Kína délkeleti részén, és hirtelen mindenki súlyos beteg lett. Két fiú egymás után halt meg. Több szolgának is ez lett a sorsa. Az apa és az anya ágyhoz voltak kötve. A szomszédok, akik meglátogatták őket, vagy hoztak nekik ennivalót, szintén megbetegedtek és meghaltak. Ezért még a legközelebbi rokonaik sem merték meglátogatni őket.


A családnak volt egy másik fia, aki szerzetes volt. Miután értesült a tragédiáról, összehívta a templom többi szerzetesét, hogy buddhista szentírásokat énekeljenek a családnak. A 20 éves szerzetes, amikor hazafelé sétált, minden lépése előtt meghajolt Buddha előtt.


A démoni köd kitisztult, amikor a szerzetes hazaért. Miután leült a ház középső részén, egy óriási kígyó jött ki a beteg szülők szobájából. A többi szerzetes megrémült. Meditációs pózban ültek, és elkezdték a buddhista szentírásokat recitálni. Miután befejezték az éneklést, a kígyó számtalanszor beleverte a fejét az ajtókeretbe, és elpusztult.


A család azonnal felépült.


Büntetés a Buddha szobor megsemmisítéséért

Egy másik régi könyvben olvasható egy történetet arról, hogyan büntettek meg egy családot egy Buddha-szobor elpusztítása miatt.


Egy délkelet-kínai tömjénbolt vásárolt egy szantálfából készült Bodhisattva Guanyin szobrot. A bolt tulajdonosának családja megvitatta egymás közt a szobor szétverésének tervét, hogy szantálfa tömjént készítsenek belőle, amelyet rengeteg pénzért adhatnak el.


Az egyik eladó meghallotta, és arra kérte őket, hogy ezt ne tegyék.


A tulajdonos veje leszidta: „Te csak egy eladó vagy, kövesd az utasításokat!”


Másnap egy hatéves gyermek sétált el az üzlet mellett az apjával. A gyermek megkérdezte: „Miért van lezárva az a ház piros pecsétekkel?”


Az apa semmit sem látott, így figyelmen kívül hagyta fia kérdését.


Aznap éjjel a tömjénbolt kigyulladt. A család minden tagja meghalt. Meglepő módon a tűzben csak az a ház égett, és a tűz nem terjedt át a szomszédokéra.


A tulajdonos veje megpróbált elmenekülni a felső emeleti ablakból, de valami megakadályozta, így ő is meghalt. Azt az eladót, aki megpróbálta megállítani őket, aznap reggel felkérték, hogy ideiglenesen egy másik füstölő boltban segítsen, ezért ő biztonságban volt.


Miért engedték meg az istenek a COVID-19 járványt?

Ezek a történetek azt mondják el nekünk, hogy a Menny segítséget nyújt az isteneket tisztelő embereknek, és megbünteti azokat, akik az ellenkezőjét teszik. Rádöbbenhetünk, hogy emberként, ha az akaratunkat összehangoljuk az Ég akaratával, akkor az istenségek gondoskodni fognak rólunk. Ha az ellenkezőjét tesszük, az istenségek figyelmen kívül hagynak minket, vagy akár még meg is büntetnek.


A hagyományos kínai történelem már régóta úgy tartja, hogy a járványok egy módja annak, amellyel a Mennyország megbünteti az embereket a rossz cselekedeteikért. A saját hibáikat megbánó császárok segíthetnek az országukban bekövetkezett katasztrófák megszüntetésében.


Amikor a középkorban elterjedt a fekete halál, III. Edward angol király parancsot adott a püspököknek, hogy az embereknek ájtatos bűnbánatot kell tartaniuk, mert a pestis Isten büntetése.


A COVID-19 járvány, amely a kínai Wuhan városból indult, egyszerre isteni figyelmeztetés és az istenségek haragja a Kínai Kommunista Párt (KKP) felé. A KKP számtalan bűncselekményt követett el, 80 millió kínai halálát okozva az 1949-es hatalomra kerülése óta. A legsúlyosabb bűncselekményük a Fálun Dáfá (más néven Fálun Gong) üldözése.


A Fálun Dáfá egy buddhista művelési iskola, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy spirituálisan fejlődjenek, és mély betekintést nyerjenek az élet összefüggéseibe, amelyet az ázsiai kultúrában „megvilágosodásnak” neveznek. Miután 1992-ben bemutatták a nagyközönségnek, 7 éven belül körülbelül 100 millió ember kezdte el gyakorolni. Azok a csodálatos történetek, amelyek arról szóltak, hogy a Fálun Dáfá hogyan gyógyította meg a betegségeket, valamint hogyan emelte meg a gyakorlók erkölcsét, elbűvölték az embereket és széles körben elterjedtek Kínában.


Qiao Shi, a Kínai Nemzeti Népi Kongresszus akkori elnöke országos felmérést szervezett, és a jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy „a Fálun Gong mindenféle kár nélkül előnyös az ország és az emberek számára”.


Azonban a KKP akkori vezetője, Jiang Zemin, irigykedve tekintett a Fálun Gong népszerűségére, 1999 júliusában üldözési kampányt indított a gyakorlat ellen. Jiang kiadta a parancsot, hogy „tegyétek tönkre a Fálun Gong-gyakorlók hírnevét, taszítsátok őket pénzügyi csődbe, és fizikailag semmisítsétek meg őket.”


A Fálun Gong-gyakorlók elleni üldözés 21 éve tart.


A KKP szerveltávolításokat is végez élő Fálun Gong gyakorlókon, hogy eladják a szerveiket. Ez az életben lévőkön végrehajtott szervrablás bűncselekménye nagyszabású, országos művelet, amelyet a katonaság és a rendőrség is támogat.


Egy ilyen példátlan emberiség elleni bűncselekmény miatt az istenek hogy ne mutatnák meg a haragjukat?


El lehet töprengeni azon is, hogy miért szenved a világ többi része is a pandémiában. Tegyünk fel egy kérdést: A világ úgy járt-e el, hogy az követte vagy szembe ment az isteni akarattal? Más szóval, a világ többi része nem tolerálta-e a KKP népirtását és emberiség elleni bűncselekményeit a múltban, nem támogatta-e anyagilag vagy más formában a KKP-t, és hagyta-e, hogy a Mennytől elhajolt ideológia és normák elterjedjenek az országaikban?


Remény az emberiség számára

A Menny nyitva hagyott egy kiutat az emberiség számára: meg kell szakítani a kapcsolatokat a KKP-val. Nem szabad a pénz, a hamis ígéretek vagy a félelem miatt ezt az autoriter rendszert követnünk, hanem a lelkiismeretünkre kell hallgatnunk, és helyet kell nyitni a szívünkben a jóságnak és az őszinteségnek.


Milyen ereje van egy ilyen lépésnek - például a KKP-ból való kilépésnek és a reményteli szavak recitálásának: „A Fálun Dáfá jó; Az igazság, a jószívűség, a türelem jó ”- erről már többször beszámoltak a Minghui weboldalán.


Egy Minghui-cikk elmagyarázta e varázslatos szavak mögött rejlő erőt. Egy másik történetben arról számoltak be, hogy a COVID-19 vírussal fertőzött emberek hogyan gyógyultak meg, amikor elmondták ezeket a szavakat. Egy wuhani családban egy gyakorló három rokonát mentették meg a kedvező hatású szavak recitálása által, de a nagybácsi, aki nem hallotta a mondatokat, elhunyt.


Egy másik Minghui-cikkben egy nő, aki nem gyakorolta a Fálun Gongot, elmesélte egy gyakorlónak, hogy az egész családja kilépett a KKP-ból. Megjegyezte, hogy őket nem sújtották olyan katasztrófák, mint a szomszédos területeken élőket, mivel a környéken sok ember szintén kilépett a KKP-ból. Biztos volt abban, hogy megáldották őket.


A járvány idején az istenek egy biztonságos kiutat hagytak az emberek számára: az isteni akarat követését, hogy maradjanak távol a KKP-tól, és hogy megállítsák a Fálun Dáfá és más vallások követőinek üldözését.


Forrás: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191268.html