Kormányzati vezetők és törvényhozók: Állítsák le a szervrablást az „emberi méltóság és alapvető jogok” érdekében

(en.minghui.org) 2021. szeptember 19-én, az erőszakos szervkereskedelem elleni küzdelemről és annak megelőzéséről szóló világcsúcstalálkozó harmadik napján az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Svédország és Spanyolország kormányfői és törvényhozói egyhangúlag elítélték és felszólítottak a Kínai Kommunista Párt által államilag jóváhagyott, a lelkiismereti okokból fogva tartottak erőszakos szervkereskedelemének befejezésére. Az erőszakos szerveltávolítások fő célpontjai a Fálun Gong gyakorlók. A résztvevők felszólították a nemzetközi közösséget, hogy működjenek együtt az atrocitás megszüntetése érdekében, és egységesen álljanak ki az elfogadott emberi értékek és etikai normák globális alkalmazása mellett.


Lord Hunt of Kings Heath: „A szervrablás elüzletesített gyilkosság”

Lord Hunt of Kings Heath, az Egyesült Királyság korábbi egészségügyi minisztere a csúcstalálkozón kijelentette, hogy „a szervadományozás értékes cselekedet, amellyel életet menthetünk, de az erőszakos szervrablás elüzletesített gyilkosság, és kétségtelenül a legrosszabb bűncselekmények közé tartozik”.


Lord Hunt sikeres volt az egészségügyi törvények megváltoztatására irányuló törekvéseiben az Egyesült Királyságban. 2020 júniusában módosítást vezetett be a gyógyszerekről és orvostechnikai eszközökről szóló törvény tekintetében (Medicines and Medical Devices Bill). Kollégái erőteljes támogatásával 2021. január 12-én a felsőházban elfogadták, és január 27-én, az alsóházban való sikeres tárgyalás után végül jogerőre emelkedett. Ez az első olyan brit jogszabály, amely az erőszakos szervrablás elleni küzdelem jegyében született, biztosítva, hogy az Egyesült Királyságban semmilyen gyógyászati beavatkozás vagy szolgáltatás sem foglalhatja magában az erőszakos szervrablás áldozataiból származó emberi szöveteket. Reméli, hogy a jogszabály precedenst teremthet további intézkedésekhez úgy az Egyesült Királyságban és világszerte.


2021 májusában Lord Hunt egy másik, „Organ Tourism and Cadavers on Display Bill” (Szervturizmus és a kiállított holttestek törvényjavaslata) című magánjogi törvényjavaslatot terjesztett elő, amely kétféle módon is szolgálja az Egyesült Királyság polgárainak további védelmét az erőszakos szervkereskedelemben való bűnrészességgel szemben.


„Először is azáltal, hogy biztosítja, hogy az Egyesült Királyság állampolgárai nem utazhatnak szervátültetés céljából olyan országokba, mint Kína. Másodszor, hogy véget vessen a testkiállítások borzalmas vándorcirkuszának, amely Kínából szerzi be az elhunyt testeket.”


Lord Hunt elmondta, hogy „Spanyolország, Olaszország, Tajvan, Izrael, Belgium, Norvégia és Dél-Korea már törvényhozói lépéseket tett a kínai szervturizmus megakadályozására… A nemzetközi kormányzati fellépést folytatni kell. Mindannyiunk kötelessége cselekedni, amikor azt látjuk, hogy ártatlan emberek esnek áldozatul ilyen szörnyű bűncselekményeknek.”


Svéd parlamenti képviselő: „A világnak tudnia kell ezekről a kegyetlen és gonosz emberi jogi visszaélésekről”

Ann-Sofie Alm, a svéd parlament tagja és a Kínával foglalkozó parlamentközi szövetség (IPAC) tagja elmondta, hogy „A Kínai Kommunista Párt uralma megtizedelte a kínai kultúrát és hagyományokat. Kínában nincs szólás- és vallásszabadság, az információkat pedig erősen ellenőrzik és cenzúrázzák. A kínai rezsim nyíltan a világuralomra törekszik, csendes háborút folytat az információ, a technológia és a pénz, sok-sok pénz felhasználásával.”


Elmondta, hogy hatalmának megtartása érdekében a KKP különböző módokon üldözi a népét, például az ujgurok és a Fálun Dáfá-gyakorlók elleni népirtással. Ez a szörnyű üldözés évtizedek óta tart és még mindig folytatódik.


„Kínában… nincs várakozási idő a szervekre. Akár fel is hívhatsz egy kórházat, és rendelhetsz egy szívet olyan időpontra, amely megfelel az utazási ütemtervednek. Ha hajlandó vagy extra módon fizetni, még egészségesebb szervet is kaphatsz, például friss és egészséges szívet egy Fálun Dáfá-gyakorlótól” – jegyezte meg.


Elmondta, hogy elborzadt, miután elolvasta a [londoni székhelyű] Kína Törvényszék jelentését az erőszakos szervrablásról. Ezt nem tudja elfelejteni vagy elhallgatni. „A világnak tudnia kell ezekről a kegyetlen és gonosz emberi jogi visszaélésekről, amelyeknek a Kínai Kommunista Párt aláveti a saját népét.”


Alm képviselő azt mondta, hogy a KKP megfélemlítéssel próbálta elhallgattatni őt. „De nem tudnak, mert nem vagyok egyedül. Svédország, akárcsak a világ többi része, most ébred fel, és szembe mer nézni a valósággal. A svéd kormány, a parlament, a cégek, a vállalkozások és a mi népünk is kezdenek felébredni, hogy lássák, mi történik Kínában. Ez a tudatosság napról napra nő, országról országra, parlamentről parlamentre, embertársról embertársra. Ha széles körben beszélünk róla, akkor tudunk és fogunk változtatni ezen.”


Azt javasolta, hogy ezzel a tudással a világ változtatni tud, és felszólította „az EU-t, az USA-t és a szabad világ minden más képviselőjét és közösségét, hogy álljanak ki az emberi jogokért Kínában, és állítsák le a lelkiismereti foglyoktól származó emberi szervek illegális, embertelen kereskedelmét Kínában”.


Volt francia oktatási miniszter: Fel kell nyitnunk a szemünket a KKP emberi jogok megsértései előtt

Françoise Hostalier, francia parlamenti képviselőnő és volt oktatási miniszter aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a szervkereskedelem „egy napon a körülöttünk élő embereket vagy akár saját magunkat is érintheti. A szervátültetésről beszélek, és arról a veszélyről, hogy tudtunk nélkül belekerülhetünk az emberkereskedelembe”.


„A mi társadalmainkban, amelyek a humanista értékek tiszteletén alapulnak, hogyan tudjuk elképzelni, hogy mi történik Kínában? Hogyan tudjuk elképzelni, hogy egy országban, állami szinten szervkereskedelmet lehet működtetni élő emberekkel, akik nyilvánvalóan nem járulnak hozzá? Ez meghaladja a felfogóképességünket.”


Megjegyezte, hogy a szervátültetések iránti kereslet Kínában az 1990-es években kezdett növekedni, amikor a halálraítélt foglyokból vették ki a szerveket. A tudományos technológia további fejlődésével „számos lehetőség vált elérhetővé az emberi anyag felhasználására, egyre praktikusabbá vált, hogy egy »csordányi egészséges, élő ember« legyen kéznél, »álljon rendelkezésre« a nagyon jövedelmező műtétekhez”.


A KKP új szervforrások utáni kutatásában a kínai embereket „üldözik, bebörtönzik, megkínozzák, és a szervkereskedelemre irányulva használják őket, azzal az ürüggyel, hogy az uralkodótól eltérő etnikai csoporthoz tartoznak, mint például a tibetiek vagy az ujgurok, vagy hogy a kommunizmussal ellentétes spirituális gyakorlatokat folytatnak, mint például a Fálun Gong követői”.


Sürgette a tudományos közösséget, hogy nyissa fel a szemét a Kínával való együttműködés kockázataira. „Nagy a veszélye annak, hogy kutatóink, orvosaink, laboratóriumaink, iparosaink és diákjaink a tudományos vagy gazdasági cserék révén cinkosai lesznek kínai társaik embertelen és bűnözői gyakorlatának, amely minden etikával ellentétes, de anélkül, hogy ennek tudatában lennének!”


Francia szenátor: „Konkrét lépéseket tenni az emberi méltóság és az alapvető jogok botrányos megsértésének az elítélésére”

André Gattolin, francia szenátor és az IPAC társelnöke megosztotta, hogy az IPAC jelentős előrelépést tett a pekingi kínai rezsim „egyre elnyomóbb és támadóbb politikája”, valamint az emberi jogok és a nemzetközi jog „egyre botrányosabb megsértése” ellen.


„Ha valaki megkérdőjelezi a szervek Kínában történő erőszakos eltávolítását, nyilvánvalóan kiteszi magát a gúnyos és felháborodott tagadásnak, sőt néha még a pekingi kereskedelmi vagy politikai megtorlással való fenyegetésnek is.” Ezek kihatásaként Franciaországban a megdöbbentő „hallgatás diplomáciája” uralkodik.


Úgy érezte, hogy az, hogy sok nyugati parlamenti képviselő nem ismeri a kínai erőszakos szervrablás tényét, annak köszönhető, hogy Peking elkendőzi, cenzúrázza és megfélemlíti azokat, akik leleplezik a transzplantációs gyakorlatát. Úgy vélte, hogy a franciák többsége vonakodik beszélni a szervátültetésről, amely „szinte tabu a társadalmunkban”, és a francia emberek körében hiányzik a szimpátia, mivel Peking a propaganda segítségével félrevezette őket a Fálun Gongról alkotott hamis, negatív képpel.


Elmondta, hogy személy szerint csak 2018-ban, egy szenátusi szimpóziumon jött rá a kérdés komolyságára. „Akkor kezdtünk el vitatkozni arról, hogy milyen politikai módszereket kellene bevezetni, hogy harcoljunk ez ellen a megdöbbentő helyzet ellen.”


Azt javasolta, hogy „tűzzük ezt a kérdést a nemzetközi média és a politika napirendjére. Kína önkényuralma és a nemzetközi jog fokozódó megsértése arra készteti a nyugati vezetőket, hogy felhagyjanak azzal a vaksággal és naivitással, amelyet eddig tanúsítottak ezzel az országgal szemben”.


Gattolin szenátor úgy érezte, hogy „a tudományos és orvosi együttműködésünket feltétlenül újra kell gondolni. Az együttműködés ezeken a területeken alapvető etikai kérdéseket vet fel, és csak a kölcsönösség, a felelősség és a magas színvonal szellemében valósulhat meg”.


Végezetül kijelentette: „Az EU-nak most nagyon konkrét lépéseket kell tennie annak érdekében is, hogy elítélje az emberi méltóság és az alapvető jogok minden olyan botrányos és ismételt megsértését, amelyet a kínai rezsim követ el, különben azt kockáztatja, hogy cinkossá válik.”


Amerikai kongresszusi képviselő: „A KKP legalapvetőbb kihívása a szabad világgal szemben az emberi jogok”

Steve Chabot amerikai kongresszusi képviselő, a Külügyi Bizottság rangidős tagja hangsúlyozta, hogy fontos felhívni a figyelmet erre az atrocitásra. Azt mondta: „Bár sokan közülünk már jó ideje harcolunk az erőszakos szervrablás ördögi gyakorlata ellen, a közvélemény összességében többnyire nincs tisztában ezzel a szörnyű gyakorlattal, még kevésbé azzal, hogy az hatalmas méretekben történik.”


Azt mondta, hogy „a Kínai Kommunista Párt legalapvetőbb kihívása a szabad világgal szemben az emberi jogok területén van. A KNK [Kínai Népköztársaság] a kommunista vezetés alatt az emberi történelem egyik legbarbárabb gyakorlatát – az erőszakos szervrablást – folytatja, hogy egészséget és gazdagságot szerezzen a KKP-nak és cimboráinak. Sajnos, a Kínában folyó szervrablás puszta kiterjedése és mértéke valóban lélegzetelállító. Jól ismert becslések szerint évente 60.000-100.000 szervátültetésre kerül sor a Kínai Népköztársaságban, amelyek többsége az erőszakos szervrablás eredménye. A szervátültetésekhez használt szervek fő forrásai a Fálun Gong-gyakorlók. Ez az aljas gyakorlat lehetővé teszi Kína számára, hogy egy virtuális igény szerinti szervátültetési rendszert tartson fenn, ami még a legfejlettebb országokban is hallatlan.


„Az elmúlt évek során azonban egyre világosabbá váltak a bizonyítékok, hogy a Kínai Népköztársaság államilag támogatott szervrablással foglalkozik. 2019-ben a Kína Törvényszék közzétette végleges ítéletét, amelyben dokumentálta a Kínában a Fálun Gong-gyakorlókkal szembeni széles körű és szisztematikus emberi jogi visszaéléseket. A Kína Törvényszék által dokumentált fontos gyakorlatok visszhangozzák a közelmúltban tett más, e szörnyű visszaélések dokumentálására irányuló erőfeszítések megállapításait. Ezek a jelentések együttesen világossá teszik, hogy a KKP emberi jogokról alkotott nézete szöges ellentétben áll a civilizált világ szinte minden más nemzetével.”


„A KKP azt hiszi, hogy az egyének azért léteznek, hogy az államot és a pártot szolgálják. Ezért a KKP-nak nem okoz gondot a szervrablás olyan egyénekből, akiket nemkívánatosnak tartanak, annak ellenére, hogy minden egyes embernek eredendően joga van az élethez. Mert a KKP világnézete alapvetően ellentétes a szabad világéval. Úgy próbálják megvédeni az értékeiket, hogy minden lépésben aláássák a mieinket.”


Chabot képviselő úr arra a következtetésre jutott, hogy „a KKP értékrendjének megfelelő világ az, amelyben azokat, akik nem követik a párt irányvonalát, koncentrációs táborba zárhatják vagy elrabolhatják a szerveiket. Ez egy olyan világ víziója, amelyben senki sem akar élni. És ez a világnak az a víziója, amely ellen mindannyian harcolunk”.


Minnesota állam szenátora: A szervrablásról értesülve belsőleg megrendült

John Hoffman, Minnesota állam szenátora kijelentette: „Minden ország minden kormányzati szintjének vezetője felelős azért, hogy az emberi jogok ilyen jellegű megsértése megszűnjön, és hogy mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy szabadon élhessen a terror nélkül, amely része az erőszakos szervrablásnak.”


Elmondta, hogy mélyen megrendült, amikor értesült Kína élő lelkiismereti foglyoktól való szervrablásáról. „Az erőszakos szervrablás valóban egy olyan szörnyűséges gyakorlat, amelyről nehéz elképzelni, hogy egyáltalán létezik, amíg nem kerül az ember elé. A gondolat, hogy vannak olyanok, akik fizetségért vagy kedvezményekért elveszik valakinek az életét, és alkatrészekként kezelik, még mindig elborzaszt.”

Miközben azon dolgozott, hogy felhívja a figyelmet a kérdésre a saját államában, némely akadályokba ütközött – a KKP számos nemzethez fűződő gazdasági kapcsolatai miatt a nemzetközi közösség nagyrészt hallgat az ilyen szörnyű tettekkel szemben, ezzel megakadályozva, hogy minél többen megtudják, mi történik.


Megjegyezte, hogy biztató, hogy az olyan szervezetek, mint az Orvosok az Erőszakos Szervrablás Ellen (DAFOH – Doctors Against Forced Organ Harvesting) azon dolgoznak, hogy „az orvosi közösség és a társadalom objektív megállapításokat kapjon az etikátlan és illegális szervrablásról, amelyek védik az etikai normákat az emberi méltóság megőrzése érdekében”.


A DAFOH által előterjesztett több információval „olyan hullám fog létrejönni, amelyet nem állíthatnak meg a pénzügyi érdekek – egy olyan hullám, amely az emberi méltóságról és az emberi jogokról szól. Remélem, hogy kitartással és az igazság erejével mindannyian össze tudunk fogni, hogy végleg véget vessünk az erőszakos szervrablásnak”.


Európai parlamenti képviselő: Az elkövetők felelősségre vonása

Hermann Tertsch del Valle-Lersundi, az Európai Parlament tagja, az Európai Parlament külügyi és környezetvédelmi bizottságának tagja megjegyezte, hogy az európai parlamenti képviselőket nagyon aggasztja az élő embereken végzett szervrablás elfogadhatatlan, kegyetlen és tragikus témája. Köztudott, hogy Kínában a kínai kommunista rezsim diktatúrája alatt élő embereken végzett szervrablás folyik, és a Fálun Gong-gyakorlók az egyik leginkább érintett csoport.


Tertsch képviselő úr elmondta, hogy a KKP által uralt országban a diktátorok nem engedik meg az ellenvélemény hangját. Nincs szólásszabadság. A KKP pedig megveti az emberi életet és a szabadságot, miközben büntetlenül tűri a szervrablás szörnyű bűncselekményét.


Erőteljesen elmarasztalta a Nyugatot, amiért hallgat a kínai transzplantációs visszaélésekről. Azt mondta, hogy „a közvetlen gazdasági érdekek megfontolásai vezetik ezeket a nyugati elit rétegeket arra, hogy cinkostársak legyenek a Kínai Kommunista Párttal, a Kínai Népköztársaság rezsimjével, hogy eltitkolják a transzplantációk szörnyűségét, amelyek, nem tudjuk, hány ezer politikai foglyot, közönséges foglyot, a Fálun Gong mozgalom embereit, disszidenseket távolítanak el”.


Befejezésül elmondta: „Egy bizonytalanságokkal teli helyzetben vagyunk a világban, de van néhány bizonyosság, amit mindig nagyon tisztán kell látnunk: ha fenn akarjuk tartani a méltóságteljes életre való törekvésünket, akkor harcolnunk kell a kegyetlenség és az igazságtalanság ellen, mint például a erőszakos transzplantációk szörnyűsége ellen, harcolnunk kell bárki ellen, aki ezeket elköveti. Össze kell fognunk, hogy felemeljük a hangunkat, és elmondjuk a Kínai Népköztársaságnak, elmondjuk a kínai diktátornak, és elmondjuk e kínai diktátor minden szövetségesének, hogy ez tűrhetetlen, és hogy elég volt.”


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Government Leaders and Lawmakers: Stop Organ Harvesting for “Human Dignity and Fundamental Rights”