Minghui-szerkesztőség cikkei

 • Közlemény a Jiang Zemin elleni feljelentésekkel kapcsolatosan

  Azoknak a gyakorlóknak, akiknek a személyazonossága még nem került nyilvánosságra és részt vesznek Jiang bűntetteinek feljelentésében, nem kell megadniuk a személyes adataikat.
 • Egy újabb emlékeztető

  Az eltelt évek alatt a Mester többször is beszélt arról, hogy megtiltja az adományok gyűjtését, de újra és újra megtörténik a gyakorlók körében. Az egyik legutóbbi példa erre...
 • Közlemény: Felhívás beadványok írására a 2015. évi Fálun Dáfá Világnap megünneplésének alkalmából

  Közeledik a Fálun Dáfá Világnap (május 13.). A Minghui szerkesztőség felhívja a Fálun Dáfá gyakorlókat és az embereket, akik ismerik a Fálun Dáfát, különböző típusú beadványok elkészítésére. Ezekben a beadványokban a Fálun Dáfá szépsége, valamint az„Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia” alapelvek ereje áll előtérben, méghozzá oly módon, hogy az emberek könnyen megérthessék és elfogadhassák.
 • Kiindulópont

  Néhány helyzet adódott bizonyos szituációkban különféle embereknél, különféle régiókban. Az ilyen helyzetek a tanulókért és a Dáfá tanítványokért alakultak ki, hogy felismerjenek dolgokat és műveljék magukat a Fában, és hogy megtanulják a művelést kiindulópontként venni, ha szembetalálkoznak egy helyzettel, hogy azonosuljanak a Fával, hogy még több embert megmentsenek, ahelyett hogy továbbra is hagyják magukat befolyásolni az emberi ragaszkodások által.
 • Felhívás illusztrációk beküldéséhez: Az Őszinteséget, a Jószívűséget és a Toleranciát gyakorlom

  Készítsetek grafikákat vagy illusztrációkat, amelyek az alábbi témakörökhöz kapcsolódnak. A grafikai kompozíció legyen egyszerű, hagyományos stílusú karakterekkel. A témának szemléletesen kell kapcsolódnia, egyszerűen és könnyen követhetően.
 • Levélváltás a Minghui szerkesztőség és a 610-es Iroda munkatársa között

  Mikor letette a fogadalmát, hogy odaadja az életét a pártnak, feláldozza az életét a pártért és harcol érte egész életében, megértette ezt? Igazán felelősséget tudna ezért vállalni? Sokan közzétettek egy nyilatkozatokat, amelyben lemondanak a fogadalmaikról, amit a párthoz való csatlakozáskor tettek. Az ilyen nyilatkozatoknál lehetőség van álnevet használni, mivel a szív az, ami igazán számít.
 • Közlemény

  A Fálun Dáfá művelés a xinxing emelésére és az igaz tények tisztázására szilárd erőfeszítéssel fektet hangsúlyt. Azonban néhányan újra és újra belső zavarásokat szítanak.
 • Figyelem: Cikkek beküldését várjuk a 2014. évi Fálun Dáfá Világnap megünneplésének alkalmából

  2014. május 13-án lesz a Fálun Dáfá nyilvánosságra hozatalának huszonkettedik évfordulója, és a tizenötödik Fálun Dáfá világnap. A Minghui szerkesztőség különböző felhívásokat intéz cikkek beküldésére a Fálun Dáfá gyakorlók és azon emberek számára, akik tisztában vannak az üldözés igaz tényeivel.
 • A Fálun Gong tiltja a gyilkosságot és az öngyilkosságot

  A Fálun Gong a Buddha Iskola egy haladó művelési gyakorlata. Kifejezetten megtiltja a gyilkosságot vagy az öngyilkosságot.
 • Irányelvek a tapasztalat-csere beszámolók írásához

  (Minghui.org) Minden gyakorlót ösztönzünk tapasztalataik feljegyzésére, hogy ezzel járuljanak hozzá a művelési környezet megteremtéséhez és az együttes emelkedéshez; ezeknek a beszámolóknak az írása is már maga egy művelési folyamat. Ezért összeállítottunk olyan javaslatokat és részleteket a Fából, amik a tapasztalat-cserével kapcsolatosak, hogy ezzel arra ösztönözzük a gyakorlókat, hogy a Fá irányítsa őket tapasztalataik leírásában. Ezek a javaslatok a tapasztalatbeszámolók sokéves feldolgozásából születtek, amik során megvizsgáltuk, megvitattuk és átdolgoztuk a beszámolókat. Ugyanakkor nem tekinthetők teljesnek, ill. végérvényesnek sem, mivel szerzőik maguk is a művelési folyamatban lévő gyakorlók.
 • Ésszerűen művelődni és megmenti az embereket

  Reméljük, hogy a gyakorlók Kínában mindenhol képesek, ahogy azt mindig is tették, folyamatosan tisztázni az igazságot, nyilvánosságra hozni a gonoszt és megmenteni az összes élőlényt ésszerűen és szilárd módon és hogy nem változtatják meg a dolgokat személyes megértésükre alapozva; továbbá reméljük, hogy nem veszélyeztetik a gyakorlók biztonságát avval, hogy felhívják őket, hogy változtassanak a ténytisztító tevékenységeik módján.
 • Pályázati felhívás a Fálun Dáfá bemutatásának a huszadik évfordulója alkalmából

  2012. május 13-át jegyzik a Fálun Dáfá nyilvánosság előtti bemutatásának huszadik évfordulójaként, és ez a Fálun Dáfá Világnap is. Itt, a Clearwisdom szerkesztők ezennel pályázatokat írnak ki különböző nemzetiséghez tartozó Dáfá tanítványoknak a világ minden tájára, hogy igazolják és tisztázzák az igazságot, annak érdekében, hogy meg tudjuk mutatni hálánkat a Mester könyörületes megváltásáért, és hogy jobban érvényesítsük a Fá-t, és segítsünk a világi embereknek meglátni az igazságot, valamint, ahogy támogassuk őket abban, hogy egy jobb megértésük legyen a Fálun Dáfá tanítványokról, hogy jobban megismerjék a Dáfá tanítványok személyes tapasztalatait, és a húsz éves fizikai és spirituális emelkedésük útját. Külön tekintettel arra, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, miért tart ki még mindig a tizenhárom év óta elszenvedett KKP általi üldözés ellenére olyan sok tanítvány minden erejével a művelés és az igazság tisztázás mellett, hogyan csatlakoznak fel az új gyakorlók folyamatosan, hogy a Dáfá művelés részeivé váljanak, és milyen módon takarítják el a gonosz párt hazugságait. A pályázatokat elsősorban (de nem kizárólag) esszé, költészet, kalligráfia, pecsét faragás, kínai és nyugati ortodox grafika, fotó, illusztrációk, zenék, videók, flash-ek, stb. formájában várjuk.
 • Mester soha nem engedte meg a tanítványoknak, hogy adományokat gyűjtsenek

  A Dáfá tanítványok már 11 éve állnak ellen az üldözésnek. Az idő előrehaladtával, ahogy a környezet egyre kevésbé kemény, néhány tanuló emberi gondolkodásmódja, tudta nélkül kicsúszott az irányítása alól, ezáltal hozzájárult a KKP ügynökeinek ismételt károkozásához és a rések kihasználásához a környezetben, melyben a Dáfá tanítványok érvényesítik a Fá-t és tisztázzák az igazságot. Olyan dolgok, mint az adománygyűjtés, hamis írások, gonosz weboldalak, többek között, ilyen ügynökök tettei voltak, vagy általuk voltak irányítva a színfalak mögött. Nincs tanuló Kínában, vagy külföldön, akinek hinnie kéne ilyen dolgokban, még kevésbé cselekedni azok szerint.
 • Kapcsolat a másik nem tagjaival és a házasság kérdése

  (Clearwisdom.net) A Dáfá tanítványok mindannyian tudják, hogy a ma embere kószál a nagy festékeskádban, ami a modern társadalom, a gondolkodásuk színvonala eltérült attól a színvonaltól, amit az istenek felállítottak az emberek számára hosszú idővel ezelőtt. Így ha egy ember művelni akar, Mesternek először el kell távolítania a nevét a pokolból. Ezután az embernek tudnia kell elkezdeni emberként viselkedni egy becsületes és méltóságteljes módon, azon a színvonalon, amelyet az istenek alapoztak meg az emberek számára. Akkor ez az ember jó emberré válik az emberek között lépésről lépésre, míg egy még jobb emberré válik, egészen addig amíg teljesen meghaladja az embert és egy magas birodalom Buddhájává, Taojává, vagy egy istenévé válik.
 • A KKP-t feloszlatni, a Fálun Gong üldöztetését befejezni

  Eljött az idő, hogy a KKP teljesen szétessen és hogy az üldöztetés teljesen befejeződjön. Azt kívánjuk, hogy az összes ember ahogy csak lehet keresse az igazságot és ismerje fel az igazságot. A Fálun Gong-gyakorlók mint eddig is, az őszinteség, jóság és tolerancia elvei szerint emelkednek. Ezzel egy időben ebben a jelentős történelmi időszakban, melyben feloszlik a KKP és befejeződik az üldöztetés, minden Fálun Gong-gyakorló és minden hétköznapi ember fáradozását koncentrálni kell és az őszinteség hatalmas áramlatát kell képezni.